Menu
 
 
 
 
 
 

Log ind
glemt
log ind

 Vores reglement

Løbsdistance og grundregler
Vi tager udgangspunkt i Formula Dé-udgaven (vist fra 1997) - og ikke den nyere Formula D fra 2008. Som udgangspunkt spiller vi 3-omgangs-løb og bruger advanced rules med enkelte klarifikationer og tillæg/ændringer, som kan læses herunder. Fra 2020 nøjes vi med 2 omgange, hvis der er 8 eller flere kørere med til start.

Pointssystem
Pointgivning for placeringer har ændret sig lidt fra sæson til sæson. Se under hver enkelt sæson for at se tilhørende point-system. Man skal gennemføre et løb for at få points. Ved pointlighed i den samlede stilling, sorteres så efter flest 1.-pladser, derefter flest 2.-pladser osv.

Farlige felter
Sker der en skade på et felt, som i forvejen er markeret som farligt, skal det ikke markeres yderligere. Feltet bliver ikke "mere farligt" - der er stadig samme risiko for suspension-skade på feltet.
Man skal rulle for suspension-skade før karosseri-skade, og afkrydser man sidste suspension-boks, udgår bilen på det farlige felt, og man skal ikke samtidig rulle for karosseri-skade.

Baneskift
Husk, at reglen om, at man kun må skifte bane 2 gange på samme terningekast og ikke må skifte tilbage i en bane, man kom fra, kun gælder på banens lige stræk (straights). Når man er på et felt i et sving, er der fri baneskift (med mindre man overshooter), men man skal så følge pilene. Dog tilbyder slipstreaming gratis baneskift, og at dreje ind i eller ud af pit-lane tæller ikke som baneskift.

Overshooting
Når man overshooter ud af et sving, må man ikke skifte bane. Man skal fortsætte i den samme bane, som det sidste felt i svinget, som man stod på, tilhører. Man kan altså ikke skifte bane, idet man forlader svinget, når man overshooter.
Crasher bilen som følge af overshooting, sker det på det felt, man ikke kan holde til at stå på. Man flytter altså ikke bilen længere, selv om den burde ifølge terningen. Det er så dette felt, som skal markeres som farligt, for det er her dækket eksploderer og efterlader dækrester på banen.

Kvalifikation
Man kan vælge dæk til kvalifikationen og vælge høj vinge, men ikke tunet motor eller andet i opsætningen af bilen, for det hører kun selve løbet til. Rækkefølgen ved tidskørslerne er sådan, at den førende i mesterskabet, kører først, dernæst nummer 2 i den samlede stilling osv. (ved første løb i sæsonen går man efter sidste sæsons slutstilling).
Dukker man ikke op til tiden til sin kvalifikationsomgang, kan man stadig være med til løbet, men må starte bagerst (også bag kørere, som crasher under deres kvalifikation). Skal flere kørere starte bagerst, bestemmes deres indbyrdes rækkefølge på gridden ved tilfældighed (rul en terning).
Første kører på banen ruller for vejret, som skal gælde for hele kvallen.
Ved start placeres bilen på midterfeltet lige bag ved mållinjen. Tiden stoppes, når bilen efter en omgang har passeret mållinjen. Dvs. at de to felter, som krydses af linjen, ikke er nok - man skal minimum stå på centerfeltet lige efter startlinjen (altså feltet lige foran det, man starter på) for at have passeret. Det samme gælder for at nå i mål i et løb.
Køreren må kun bruge én hånd, så man bruger altså samme hånd til at skifte gear, rulle terning og flytte sin bil. Køreren starter og stopper selv stopuret - stadig med samme hånd.
Får to (eller flere) kørere helt identiske tider (altså både værdi og forbrugt tid) bestemmes deres indbyrdes rækkefølge ved tilfældighed/lodtrækning. Herefter korrigeres tiderne, således at der er 1 sekund imellem dem. Dvs. den kører, som "tabte" lodtrækningen, får lagt et sekund oveni - med mindre sekund-antallet stod på 59, så dette ændrer på antal brugte minutter, hvor man så i stedet må lave vinderens tid et sekund hurtigere. Det er vigtigt ift. hjemmesidens datastruktur, at der ikke er to helt identiske tider i en kvalifikation.

Vejr-skift
Indtræffer mulighed for vejrskift, flytter man først sin bil og ordner evt. skadepoint, og derefter rulles for vejret.
Kommer man ind i sin pitboks på rullet, må man rulle for vejret, inden man vælger sine dæk.

Sving i regnvejr
I regnvejr skal man flytte ekstra felter, når man lander i et sving (eller overshooter - dvs. skulle have landet i svinget). Disse ekstra felter skal fortsættes i samme bane, som bilen er placeret i - man kan altså ikke foretage baneskift, når man "glider" i de våde sving. Har man allerede holdt i et sving det krævede antal gange, og lander man igen på et felt i svinget, skal man stadig "glide".
Man kan godt bruge bremsepoint til at "glide" færre felter.

Slipstreaming
Når man flytter de 3 felter ved slipstreaming, er der "gratis" baneskift ud over de normale 2 tilladte baneskift. Man kan godt slipstreame via en bil, som er placeret på et felt i et sving (man skal stadig følge pilene).
Kan/vil man ikke afkrydse et bremse-point, for at nå ind i et sving via slipstreaming, kan man ikke slipstreame. Man flytter ikke et felt kortere, når man afkrydser dette bremse-point ved slipstreaming ind i et sving.
Man kan godt slipstreame inde i sving. Man kan dog ikke slipstreame via en bil, som står lige efter et sving, hvis man derved overshooter svinget (man kan slet ikke lave baneskift under overshoot).
Man kan ikke bruge bonusfelter fra bløde dæk eller tunet motor, efter man har slipstreamet - de ekstra felter skal flyttes før slipstreaming (hvis man da ønsker at bruge muligheden). Ligeledes skal “glide-felter” i sving i regnvejr flyttes inden slipstreming.
Man kan ikke slipstreame, hvis man samtidig skal bremse, for at lande på feltet bag ved en anden bil. Man kan godt bruge bremsepoints for at slipstreame færre felter end 3.

Bløde dæk
Man kan bruge +1 for bløde dæk, før man slipstreamer - men ikke efter.
Når bløde dæk er ude på deres anden omgang, mister man sit +1. Dette gælder ikke, idet man passerer mållinjen - det træder først i kraft, når man ruller en terning for en bil, som er ude på anden omgang (altså som står placeret over mållinjen, idet man ruller terningen).
Tilsvarende træder de -1, som gælder for bløde dæk, der er ude på tredje omgang, først i kraft, når man flytter en bil, som før terningrullet står placeret efter målstregen.

Motorskade
Når man ruller 20 i 5. gear eller 30 i 6. gear, er der risiko for motorskade, men kun for køreren, som har rullet terningen - ikke for samtlige biler i højt gear. Man ruller for motorskade, efter bilen flyttes. Dvs. at det er feltet, som man lander på (også efter ekstrafelter fra fx slipstreaming), der skal markeres som et farligt felt, hvis der indtræffer motorskade.
Eksploderer motoren (sidste motorpoint afkrydses), flyttes bilen dermed stadig det rullede antal felter, slutfeltet markeres som farligt, og bilen fjernes derefter fra spillet. Man kan således fx godt nå over målstregen og gennemføre løbet, hvis motoren står af ved dette flyt.

Opsætning
Man har 20 "kasser" på opsætningen af sin bil. Husk, at der skal allokeres mindst 1 point til hver af de 6 kategorier i opsætningen. Derudover har man 3 reparations-kasser.
Er der 8 eller flere kørere til løbsstart, har man kun 19 kasser, idet der kun køres 2 omgange, og man skal desuden skravere en reparations-kasse over, så man kun har 2.
Skravér ubrugte kasser helt over, så det er tydeligt, hvilke kasser som kan spenderes/krydses og repareres, og hvilke som er skraveret helt ud.
Når alle har meldt færdige med opsætningen (husk valg af dæk, vinge og motor), skal man gøre sin opsætning synlig for de andre, og vingen skal placeres korrekt (kører man med høj vinge, skal den på bilbrikken vendes om). Man må efter "offentliggørelsen" ikke ændre i opsætningen.
Her er et link til vores skema til opsætning.

Høj vinge
I sin opsætning af bilen op til kvalifikation og/eller et løb kan man vælge at sætte vingen stejlere for at få bedre downforce. Dermed kan man køre lidt hurtigere igennem svingene, man man mister topfart på langsiderne.
Når man med høj vinge overshooter (med et vilkårligt antal felter), er det første felt efter svinget gratis. Hver overshoot tæller altså som et felt færre, når man skal forbruge dækpoints.

-1

-2

-4
Ulempen ved høj vinge er, at når man kører i 4. gear, skal man trække 1 felt fra det, terningen viser, i 5. gear trækkes 2 felter fra, og i 6. gear trækkes 4 felter fra. Hvis terningen viser henholdsvis 20 eller 30, skal man stadig slå for motorskade. Desuden kan +1 felt for bløde dæk ikke bruges, når man kører i 5. og 6. gear.
Under et langt pitstop, kan man - ud over de sædvanlige reparationer - vælge at justere på bilens vinge. Man kan således få ændret sin vingestatus fra alm. til høj (eller omvendt) under et løb.

Tunet motor
Man kan vælge at køre et løb (ikke kvalifikation) med en motor, som er gearet til at klare ekstra høje omdrejninger, hvormed man kan opnå ekstra høje tophastigheder, men dette går ud over motorens holdbarhed.
Med en tunet motor skal man også rulle for motorskade, når en ren 12'er rulles i 4 gear, og med tunet motor trækkes 2 fra rullet med den sorte terning, når der rulles for motorskade. Desuden skal man starte med at have streget et motorpoint (det kan stadig repareres i pitten).

-2

+2

+3
Den tunede motor kan give ekstra topfart, således at man i 5. gear må vælge at lægge op til 2 felter til rullet, og i 6. gear op til 3 felter. Men når man benytter denne mulighed, skal man rulle for motorskade - dvs. man i samme flyt kan risikere at rulle for motorskade 2 gange, hvis man samtidig med at udnytte muligheden for ekstra-felter også har rullet det højst mulige med gear-terningen.
De ekstra felter fra en tunet motor kan ikke bruges efter evt. slipstreaming. Man kan ikke bruge tunet motor, hvis det vil bringe bilen ind i pit-lane eller pit-boks - pas på folk i pitten.
Man kan ikke skifte motor under løbet - starter man et løb med tunet motor, gælder det for hele løbet. Tunet motor kan ikke vælges til kvalifikation.

Re-roll via reparationspoints
Man kan vælge at bruge reparationspoints som "re-roll" - dvs. til at slå et dårligt terningslag om. Man overstreger et reparations-felt og ruller igen med den terning, man lige har brugt, og man skal så bruge det nye resultat. Man kan dog godt vælge at overstrege endnu et reparationspoint og så slå om endnu en gang - og igen en tredje gang, hvis man kan strege endnu et point, men sidste rul er gældende. Re-roll kan kun bruges på terningslag med gear-terningerne, altså på slag for at flytte bilen, aldrig på slag med den sorte terning (altså for vejrskift, skader mm.).

Fordeling af pit
Idet der måske kan siges at være fordele eller ulemper i at have en bestemt farve pit/garage, vælges pits til hvert løb på følgende måde: Den bagerste bil på gridden vælger pit-farve for sit team, og køreren (og evt. team-makker) noterer pit-farven øverst på sit skema. Derefter er det køreren i næstbagerste position til at vælge pitfarve (med mindre hans team allerede har en pit). Derefter tredje bagerste bil osv.
Er der i alt op til 5 teams repræsenteret, kan man ikke vælge en pit, som allerede er valgt, men er der flere end 5 teams, må nogle teams dele pitfarve. Teams med 2 biler repræsenteret, kan kun dele pit med andre, hvis der er flere end 10 biler til start, og i det tilfælde skal det være med et team, som kun har en bil med.
I sjældne tilfælde kan en pit blive nødt til at rumme 4 biler (hvis der fx er 6 teams og alle teams har 2 biler med). I den forbindelse skal det siges, at et pit ikke kan være optaget under løbet, selvom de to andre biler også er inde i pit. Er begge pitbokse i farven optaget, kan man benytte en valgfri af de to bokse.

Pitstop
Når man foretager langt pitstop, skal man meddele, hvilke ændringer der foretages på bilen, inden næste kører ruller en terning. Lykkes det at foretage et hurtigt pit stop, er bilen i maks. 4. gear, og man kan skifte gear som normalt ved næste tur.
Hver farve har to pitbokse med hver sit tilhørende indgangsfelt. Er en pitboks optaget, bliver holdkammeraten nødt til bruge indgangsfeltet til den anden pitboks. Er begge pitbokse optaget, og den evt. tredje bil også kører i pit, er der frit valg for tredje bil ang. hvilket af de to felter til pitten, han vil bruge (relevant ved flere end 10 kørere) - køreren behøver ikke vente til en boks bliver ledig.
Man skal altid forlade sin pitboks ved at køre ud via det indgangsfelt, man brugte, da man kørte ind i boksen.
En kører, der holder i sin pitboks, når det bliver kørerens tur, kan vælge at blive holdende i sin pitboks og foretage yderligere ændringer i stedet for at køre ud. Man tager et ekstralangt stop og kan foretage skift som normalt (skifte dæk, vinge eller bruge ubrugte reparations-points). Er det fx blevet regnvejr, siden man kørte ind i pit, kan man blive holdende et ekstra tur og skifte til regnvejsdæk. Har man ikke flere reparationspoints, kan man også blive holdene en tur i pit og få repareret et wear-point.

Rækkefølge ved pitstop
Først flytter de biler, som er forbi pitindgangen ude på banen - dvs. som ikke kan nå ind i pit-lane. Derefter biler i pit-lane, så biler i pit, og til sidst biler på banen før pitindgangen.

Pit-lane
At køre ind i eller ud fra pit-lane tæller som et gratis baneskifte - det tæller altså ikke med i de maksimalt to baneskift per flyt. Dog kan man ikke dreje ind i pit-lane, hvis man i samme flyt samtidig overshooter ud af et sving.
En bil kan ikke få nogen form for skade, når den er i pit-lane. En bil, som lander på sidste/første felt i pit-lane, skal ikke rulle for karosseri-skade på en evt. bil, som står ude på banen i feltet lige ved siden af - og omvendt.
Man må ikke bare ræse igennem pit-lane - er man kørt ind i pit-lane, SKAL man en tur i pit. Der kan godt være flere end to biler i samme pit-boks, hvis begge pit-bokse i samme farve er optaget (ved flere end 10 kørere er det nødvendigt at deles om pit'ene).
Kører man forbi pit, må man ikke holde på banefelterne lige ud for pitudgangen og dermed blokere for udkørslen fra pit-lane (lige som i virkelighedens F1), og man må naturligvis ikke fra banen dreje ind i pit-lanens udkørsel.

Blokeret i pit(lane)
Pit-lane er kun et felt bredt, og man kan derfor ikke overhale hinanden i den bane. Man kan kun flytte op bag bilen foran, men der rulles aldrig for skade i pit-lane.
Er feltet, som man skal flytte ud på efter et pitstop, blokeret af en anden bil, må man blive holdene i sin pit en ekstra omgang. Man kan skifte dæk og reparere som normalt.
Er man selv i et felt på banen, og er feltet til indkørslen til pit-lane optaget, kan man ikke stoppe bilen ude på banen, men skal flytte bilen alle felter (man kan naturligvis stadig bruge bremsepoints).

Blokeret på banen
Når der skal bruges dækpoints ved blocking, krydses der ikke dækpoints ud fra reglerne om overshooting. Der afkrydses dækpoints ud fra tabellen under blocking - uafhængig af dæktype, slitage og vejr. Evt. overshoot afvikles først.

2. gear efter snur rundt
Når en bil snurrer rundt, lykkes det ofte køreren at få kontrol over bilen og rulle videre, inden den står helt stille. Man starter derfor ikke nødvendigvis i 1. gear efter at være snurret rundt (som i originalreglerne), men kan også vælge at starte i 2. gear.

Karosseriskade
Når sidste karosseri-point afkrydses, udgår bilen ikke. I stedet spinner den rundt pga. sammenstødet og starter næste tur i 1. eller 2. andet gear efter eget valg. Herefter kan den ikke komme i højere gear end 5., indtil karosseri-pointet er repareret i pitten. Sker der inden reparation endnu en karosseri-skade, kan man jo ikke afkrydse flere karosseri-point, men bilen spinner igen rundt og må starte i 1. eller 2. gear.
Man skal rulle for karosseriskade som det sidste. Udgår en bil pga. motorskade, suspension-skade eller overshoot, skal man ikke rulle for karosseri-skade - bilen fjernes fra spillet lige inden.

Penalty - causing a collision
Hvis man forårsager et sammenstød, hvor en anden bil snurrer rundt, får man (ud over automatisk en 1'er på eget skaderul) lagt 3 strafpoint til sin tid i næste kvalifikation, man deltager i. Straffen er 3 points per forseelse, så man kan dermed blive straffet mere, hvis man skubber flere biler. Man er kun skyld i sammenstødet, hvis man i egen tur lander på et felt ved siden af den anden bil.

Reservebil
Hvis man udgår eller snurrer rundt på første omgang inden andet sving, kan man få en reservebil, der starter fra pit-boksen. Reservebilen er opbygget præcist som den oprindelige bil, dog minus 2 opsætningspoints, som køreren selv bestemmer og streger over (de kan ikke repareres). Den har samme dæktype som den originale bil. Reservebilen starter fra pitten som sidste bil i den runde, hvor den bagerste bil passerer pitudgangen, dog tidligst runden efter orignalbilen udgik (man kan ikke flytte to gange i samme tur). Man kan godt vælge at blive holdende en runde i sin pit-boks, og skifte dæk eller vinge-indstillingeller. Som normalt, når man forlader sin pit-boks, er det i maksimalt 4. gear.

Overhalet med en omgang
Skulle det (næsten) umulige ske, at en bil bliver overhalet med en omgang (se evt. dette løb), skal bilen stadig gennemføre alle omgange. Ræset stopper altså ikke for bilen, når den krydser stregen efter vinderen, hvilket jo ellers er tilfældet i virkelighedens F1-løb.

Lad bilen blive stående
Når man har placeret sin bil og givet turen videre (og lad være med at tage for lang tid om det), og når den næste spiller har rullet en terning, kan man ikke senere korrigere sit banevalg og vælge et alternativt felt til sin bil.


 

 
 
tilbage
Seneste løb
Nalla

Mette

Ronni

 
Topstilling
Tina 16 pts
Mette 14 pts
Casper 12 pts
Alpine 21 pts
McLaren 21 pts
Aston Martin 21 pts
 
Næste løb